Päihde- ja muut riippuvuudet

Päihderiippuvuus- ja muu päihdetyö yrityksissä Helsingistä koko Suomeen

Pääpainona esimiestaidot vaikeiden asioiden käsittelyssä


Palveluihini kuuluu myös työhyvinvointiin tähtäävä koulutus Helsingin, muun Uudenmaan ja koko Suomen alueella. Koulutan eritoten esimiehiä vaikeiden asioiden käsittelyyn omissa työyhteisöissään. Minulla on vuosikymmenten kokemus kyseisistä tehtävistä, niin haastavien kuin vähemmän vaativien tilanteiden parista, mukaan lukien erilaiset päihderiippuvuusongelmat työpaikoilla. Ota yhteyttä, niin keskustellaan sinun yrityksesi tilanteesta.Tarjoan neuvoja myös muiden riippuvuuksien aiheuttamiin haittoihin

Olen työskennellyt erilaisten päihderiippuvuus- ja muiden riippuvuustilanteiden aiheuttamien ongelmien selvittäjänä työpaikoilla Helsingin seudulla sekä muualla maassa yli 20 vuoden ajan. Riippuvuutta aiheuttaviin aineisiin luetaan esim. tupakka, alkoholi ja huumeet. Voidaan myös puhua toiminnallisista riippuvuuksista, joita ovat peli-, netti- ja läheisriippuvuus sekä himoshoppaaminen.


Näistä haasteellisimpia ovat päihteisiin ja mielenterveyteen liittyvät kriisit. Oikeilla toimintatavoilla riippuvuuksien aiheuttamista haitoista niin työpaikan kuin yksilön kannalta voidaan kuitenkin selvitä.

Minulta yhteisönne saa asiantuntevaa apua mm. seuraaviin osa-alueisiin

  • Alkoholin oikea käyttö, suurkulutus ja riippuvuus – miten tunnistan erot?
  • Suurkulutuksesta takaisin alkoholin oikeaan käyttöön – milloin mahdollista?
  • Aivojen toiminta riippuvuudessa
  • Päihdehaittojen vaikutus lähiyhteisöön ja työryhmään
  • Työyhteisön toiminta päihdehaittatilanteessa – työtoveri, esimies, työsuojeluhenkilö, luottamushenkilö ja työterveyshuolto
  • Hoitoonohjaus – hoitoonohjausmallit ja käytännön toimenpiteet
  • Toipuminen – päihderiippuvuudesta toipuminen, elämäntavan muutos
  • Lähiyhteisön ja työryhmän jaksaminen päihdehaittatilanteessa

Tavoitteena on päihderiippuvuus- ja muista riippuvuushaitoista vapaa työpaikka. Yhdessä onnistumme!


Tutustu myös OK-kurssiin, joka on päihdehaitoista vapaan elämäntavan oppikurssi. Lue lisää!